Chính sách thanh toán

Về thanh toán, có 2 cách. Quý khách có thể thanh toán cho Thế giới cây thuốc bằng các hình thức sau:

Thanh toán khi nhận hàng (COD): Thế giới cây thuốc sẽ gọi lại cho khách hàng để xin địa chỉ hoặc phương án giao hàng. Khách hàng sẽ nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho nhân viên giao hàng.

Chuyển khoản trước: Khách hàng có thể chọn chuyển khoản trước vào tài khoản của Thế giới cây thuốc, sau khi nhận được tiền chúng tôi sẽ chuyển hàng tới bạn.

Số tài khoản: 061071099999

Chủ tài khoản: Hợp tác xã Tân Lạc Sơn

Ngân Hàng: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt