Chuyên mục: Giảm đau

Cây chè dây

Cây chè dây mọc nhiều ở các quốc gia nhiệt đới ẩm như Trung Quốc, [...]

Xạ can: cây cảnh, Vị thuốc quý trị ho, viêm họng

Xạ can là loại cây thảo, sống lâu năm. Cây có phần rễ phát triển, [...]