Dịch vụ đóng gói trà túi lọc (đơn vị tính kg)

70.000 

Đã bán: 51

Cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm:

Chúng tôi có thể đóng gói sản phẩm bột bạn nghiền sẵn

Hoặc bạn cung trà để chúng tôi nghiền.

Hoặc cung cấp cây tươi chúng tôi thực hiện toàn bộ công đoạn từ, sao chè, nghiền và đóng gói.

Dịch vụ đóng gói trà túi lọc (đơn vị tính kg)