Lưu trữ thẻ: chống loét dạ dày

Cây chè dây

1. Cây chè dây Tên khoa học: Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch. Thuộc họ: [...]