Thông báo thay đổi giá sản phẩm Lá cây xạ đen

Do thời gian vừa qua thời tiết biến đổi thất thường nên sản lượng xạ đen thu hoạch được bị giảm sút và mặt bằng công lao động tăng lên.

Thế giới cây thuốc điều chỉnh giá bán Lá cây xạ đen.

Đề nghị Khách hàng, đối tác phân phối, đại lý đăng nhập để biết giá của sản phẩm này.

Xin cảm ơn.

Tổng 1 đã xem, 1 xem hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *